<<POWRÓT>>

Optymalizacja doboru łańcuchów i zalecenia montażowe.W zakresie średnic do Dn 100 proponujemy wykonanie otworu wg wzoru:
fi otworu = fi zew. rury x (1,4 do 1,6)

W zakresie średnic do Dn 400 proponujemy wykonanie otworu wg wzoru:
fi otworu = fi zew. rury x (1,25 do 1,4)

Powyżej średnicy Dn 400 proponujemy wykonanie otworu wg wzoru:
fi otworu = fi zew. rury + (100 do 200 mm)

Zalecenia montażowe:

1. Należy właściwie dobrać wielkość łańcucha oraz ilość ogniw (nie wolno stosować mniej niż 5 ogniw).
2. Rurę medialną należy umieścić współosiowo w otworze.
3. Opasać rurę łańcuchem i połączyć dwa końce za pomocą śruby.
4. Przesunąć łańcuch na rurze do otworu tak, aby jego cała szerokość znalazła się w otworze.
5. Równomiernie dokręcić kolejno śruby na obwodzie, zalecamy dokręcanie śrub o max. jeden obrót.

UWAGA: uszczelnienie nie może przenosić obciążenia poprzecznego wynikającego z ciężaru rury wraz z medium