<<POWRÓT>>Płozy STE przeznaczone są generalnie do stosowania na dużych i ciężkich rurociągach.
Wykonane są ze stalowego płaskownika o grubości dostosowanej do wielkości i ciężaru rury przewodowej.
Ważną cechą charakterystyczną jest to, że dystanse mogą zostać wykonane na dowolną wysokość (min. 30mm) tak, że oś rurociągu medialnego może idealnie pokrywać się z osią rury osłonowej (w tym wypadku dystanse górne muszą być niższe niż dolne). Elementem poślizgowym jest nakładka z twardego polietylenu przykręcanego do stalowego występu.
Rozwiązanie to charakteryzuje się dużą odpornością na siły ścinające występujące podczas przepychania rur przewodowych.

Często też - dla wzmocnienia układu - stosuje się je pomiędzy płozami wykonanymi z polietylenu np. co 3 lub 4 obwód. Ponadto przy zastosowaniu na rurociągach żeliwnych płozy można ze sobą połączyć odpowiednimi poprzeczkami.

Powierzchnia wewnętrzna płozy jest specjalnie przygotowana tak aby zapewnić bardzo wysokie sprzężenie cierne z rurą przewodową.

Uwaga! Płozy te nie są dielektrykiem tzn. nie rozdzielają elektrycznie rury przewodowej od osłonowej.

Wymiary i ceny do uzgodnienia.