<<POWRÓT>>Płozy te są stosowane w przepustach, w których w jednej rurze osłonowej prowadzonych jest kilka rur medialnych. Zastosowanie tych płóz daje możliwość prawidłowego umiejscowienia w przepuście i wzajemnego odizolowania rurociągów.

Płozy wykonane są na konkretne zamówienie uwzględniające ilość, średnicę i rozmieszczenie rur przewodowych.
Konstrukcję stanowi rama nośna, kółka lub elementy ślizgowe z PE oraz obejmy stalowe na rury.

Wymiary i ceny na zapytanie.