<<POWRÓT>>Przejścia szczelne typu GP- to system uszczelnień przeznaczony do wykonywania ciśnieniowych
i bezciśnieniowych przejść szczelnych dla rur, przewodów
i kabli, przechodzących przez wszelkiego rodzaju przegrody budowlane, zbiorniki betonowe oraz budowle hydrotechniczne.
Przejście szczelne składa się z pierścienia elastomerowego oraz dwóch pierścieni dociskowych wykonanych ze stali nierdzewnej.
Po dokręceniu nakrętek następuje spęcznienie elastomeru, który szczelnie wypełnia przestrzeń pomiędzy rurą przewodową (kablem) a otworem (rurą osłonową).
Przejścia szczelne tego typu mogą być stosowane zarówno dla rur stalowych, żeliwnych, PVC, PE oraz przewodów elektroenergetycznych, jak i telekomunikacyjnych.

DANE TECHNICZNE:
D - średnica zewnętrzna uszczelnienia
R - średnica wewnętrzna uszczelnienia
A - szerokość uszczelnienia elastomerowego przed spęcznieniem
B - całkowita szerokość
C - szerokość pierścienia dociskowego

D R A [mm] B [mm]
Wg projektu Wg projektu 40 60

Wymiary D i R muszą spełniać warunek:
(D - R)/2 >= C
dla D<150mm C ≥12,5 mm
dla D<250mm C ≥20,0 mm
dla D<500mm C ≥25,0 mm
dla D<500mm C ≥30,00 mm

Zalety:
- uszczelnienia wykonywane są na zamówienie “pod wymiar”,
- zapewniają szczelność do co najmniej 0,25 MPa,
- stalowe pierścienie dociskowe wymuszają osiowość rurociągu i otworu,
- uszczelnienie może przenosić obciążenie poprzeczne wynikające z ciężaru rury wraz z medium,
- zabezpieczają przed migracją cieczy, gazów i dymu,
- tłumią drgania rurociągów i hałas,
- umożliwiają uszczelnianie przepustów o dużej różnicy średnic: otworu i rury przewodowej,
- umożliwiają uszczelnianie przepustów nieosiowych i wieloprzewodowych.

Do zachowania 100% szczelności, maksymalne odchylenie kątowe osi rurociągu od osi otworu, nie może przekroczyć 2 st.

Materiał:
- elastomery EPDM lub NBR,
- pierścienie dociskowe i śruby - stal nierdzewna.
Temperatura pracy: od -30 do +100 st C.

Najlepsze warunki zaciskania elastomeru następują, gdy na jedną śrubę przypada nie więcej niż “S” powierzchni uszczelnienia (dla elastomeru EPDM ok. 50O Shore’a “A”).

Rozmiar śruby "S" [cm2]
M 5 9
M 6 16
M 8 25
M10 64
M 12 144

Porównanie momentów dokręcania śrub, do uzyskania szczelności dla przejść szczelnych typu GP-SR oraz dla łańcuchów uszczelniających.

Badania przeprowadzono dla:
1) fi zew. rury 159 mm, fi otworu 200 mm, łańcuch uszczelniający ŁU-3 14 ogniw oraz dla uszczelnienia GP-SR 160x198,
2) fi zew. rury 406 mm, fi otworu 500 mm, łańcuch uszczelniający ŁU-7 17 ogniw oraz dla uszczelnienia GP-SR 408x498.