Zastosowanie:

Przejście szczelne typu GP-LR, posiada powiększony jeden z pierścieni dociskowych. Rozwiązanie to najczęściej znajduje zastosowanie w zbiornikach, w których występują duże uderzenia hydrauliczne.
Powiększony pierścień zakłada się zawsze od strony napływającego medium.
Pierścień ten można stosować również w innych rozwiązaniach systemu przejść szczelnych typu GP-.