Zastosowanie:

Przejście szczelne typu GP-PT przeznaczone jest do uszczelniania kabli elektroenergetycznych w otworze kwadratowym lub prostokątnym, wykonanym w przegrodzie budowlanej.
Konstrukcja uszczelnienia podatnego typu GP-PT umożliwia kompensację drgań rurociągu w przejściu szczelnym.
Warunkiem zastosowania jest powiększony otwór w przegrodzie (min. 120-150mm większy od średnicy zewnętrznej rurociągu).

Przejście szczelne typu GP-PT nie może być wykonane w wersji rozdzielnej.