Zastosowanie:

Przejście szczelne typu GP-SD stosuje się w przypadku dużej różnicy średnic pomiędzy otworem a rurociągiem.
Podwójne, a nawet potrójne śruby umożliwiają prawidłowe zaciśnięcie elastomeru i uszczelnienie przepustu.