Zastosowanie:

Przejście szczelne typu GP-SR przeznaczone jest do uszczelniania przewodu rurowego lub kabla elektrycznego w przegrodzie budowlanej.
Przejście szczelne tego typu może być zakładane do osadzonej tulei osłonowej lub bezpośrednio do wywierconego wiertnicą otworu w przegrodzie. Pierścienie dociskowe jak i elastomer mogą być dzielone co daje możliwość montażu na istniejącym rurociągu.