<<POWRÓT>>Przejście szczelne z dodatkową tuleją, przykręcaną do przegrody budowlanej.

Zastosowanie:

Przejście szczelne typu GP-T stosuję się je gdy nie ma możliwości umieszczenia uszczelnienia bezpośrednio w otworze.
W ten sposób można uszczelnić również przepusty nieosiowe lub gdy przegroda jest bardzo cienka (poniżej 40 mm). Uszczelnienie można przystosować do połączenia z folią izolacyjną.