<<POWRÓT>>Zastosowanie:

Mimośrodowe przejście szczelne typu GP-UM stosuje się w przypadku mimośrodowego przesunięcia osi rurociągu względem osi otworu. Do wykonania uszczelnienia potrzebne są precyzyjne pomiary przesunięcia w 12 punktach (wg rysunku 1).
Rys. 2 - pomiary rzeczywiste dla fi rury 219 mm i fi otw. 300 mm. Przesunięcie osi w górę o 21 mm i w lewo o 14 mm.