<<POWRÓT>>Zastosowanie:

Przejście szczelne typu GP-WK przeznaczone jest do uszczelniania kabli energetycznych w wykonanym otwornicą otworze w przegrodzie budowlanej lub we wmurowanej tulei osłonowej.
Zarówno elastomer jak i pierścienie dociskowe rozcięte są w taki sposób aby istniała możliwość założenia uszczelnienia na istniejące kable.
Wielkość, ilość i rozmieszczenie kabli oraz średnica zewnętrzna uszczelnienia do uzgodnienia ( należy jednak pamiętać, że suma przekroju poprzecznego wszystkich kabli nie może przekraczać 30% całkowitej powierzchni uszczelnienia).

Ceny na zapytanie.