<<POWRÓT>>Zastosowanie:

Przejście szczelne typu KG/KS wykorzystuje tuleję osłonową, na którą nałożony jest kołnierz uszczelniający (typ “KG”) lub przyspawany jest kołnierz stalowy (typ “KS”).
Za uszczelnienie pomiędzy rurą przewodową odpowiedzialne są dwa łańcuchy uszczelniające.
Typ “KG” stosuje się wyłącznie w budynkach i zbiornikach nowobudowanych. Tuleję umieszcza się pomiędzy płytami szalunkowymi i zalewa betonem.
Po rozszalowaniu przekłada się rurociąg i doszczelnia łańcuchami uszczelniającymi.
Typ “KS” stosowany jest w budynkach i zbiornikach istniejących. Montaż polega na wykonaniu takiego otworu, aby można było wmurować tuleję wraz z kołnierzem stalowym w ścianę.
Następnie przeprowadza się rurę medialną i doszczelnia łańcuchami uszczelniającymi.
Przejścia szczelne tego typu są jednocześnie “punktami stałymi”.

Dane techniczne:
Materiał: - tuleja osłonowa - stal ocynkowana,
kołnierz uszczelniający - EPDM,
łańcuch uszczelniający - typ "Z".


Szkic przejścia szczelnegoDane techniczne:
Materiał: - tuleja osłonowa - stal ocynkowana,
kołnierz uszczelniający - EPDM,
łańcuch uszczelniający - typ "Z".

Rura przewodowa Tuleja osłonowa
Dn 25 Dn 80
Dn 32 Dn 80
Dn 40 Dn 80
Dn 50 Dn 100
Dn 65 Dn 125
Dn 80 Dn 125
Dn 100 Dn 150
Dn 125 Dn 150

Wymiary standardowych tulei osłonowych:

Tuleja osłonowa Średnica zewnętrzna tulei
[mm]
Długość tulei
[mm]
Średnica zewnętrzna kołnierza stalowego
[mm]
Średnica zewnętrzna kołnierza gumowego
[mm]
Dn 80 89 600 220 182
Dn 100 108 lub 114 600 250 203
Dn 125 133 600 280 218
Dn 150 159 lub 168 600 310 252
Dn 200 219 600 380 315

Na zamówienie wykonujemy inne wymiary.